Απεικονιστικές κτηνιατρικές εξετάσεις

Οι απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφία, υπέρηχος) είναι ένα πολύ σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο για μια πληθώρα χειρουργικών και παθολογικών περιστατικών και πολλές φορές απαραίτητο για τη διάγνωση πολλών καταστάσεων που δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτές διαφορετικά.

Η κλινική μας διαθέτει τελευταίας τεχνολογίας υπερηχογράφο κατάλληλο για όλα τα είδη ζώων.

Μερικά πλεονεκτήματα από την χρήση της ψηφιακής ακτινογραφίας, είναι:

  • Πιο λεπτομερή απεικόνιση και πιο έγκυρη  διάγνωση
  • Μειωμένη δόση ακτινοβολίας, καθώς μπορούμε να επέμβουμε στην εικόνα μέσω ειδικού
    λογισμικού
  • Ταχύτερη εξέταση λόγω άμεσης εμφάνισης χωρίς χρήση εμφανιστηρίου
  • Οι εξετάσεις αποθηκεύονται και αρχειοθετούνται ώστε είναι πάντα διαθέσιμες για παραγωγή αντιγράφων, σύγκριση, ψηφιακή μεταφορά με CD ή με mail