ΧΛΑΜΥΔΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΑΤΑΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Η λοίμωξη με C felis αποτελεί κύρια αιτία της επιπεφυκίτιδας στις γάτες και οι οφθαλμικές εκκρίσεις είναι πιθανώς η σημαντικότερη πηγή μόλυνσης. Η επιπεφυκίτιδα συνοδεύεται από χύμωση και βλεννοπυώδες έκκριμα το οποίο στην αρχή είναι μονόπλευρο και στη συνέχεια γίνεται αμφοτερόπλευρο. Επιπλέον, η C felis έχει απομονωθεί από τους πνεύμονες, την γαστρεντερική οδό και την αναπαραγωγική οδό των γάτων.

Η θνησιμότητα των γάτων που προσβάλλονται από χλαμυδίαση είναι πολύ μικρή.

 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Η διάγνωση της νόσου γίνεται από τα κλινικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα βέβαια αυτά είναι κοινά και για τις υπόλοιπες αναπνευστικές ασθένειες της γάτας.

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

 

Η θεραπεία αποσκοπεί στην καταπολέμηση της νόσου με τη χορήγηση αντιβιοτικών. Η συστηματική αντιμικροβιακή θεραπεία ενδείκνυται για την ανακούφιση των κλινικών συμπτωμάτων και τη μείωση της απόρριψης του οργανισμού, ενώ η τοπική θεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επικουρική θεραπεία της επιπεφυκίτιδας. Λόγω των υψηλών ποσοστών υποκλινικών λοιμώξεων, συνιστάται η συστηματική θεραπεία όλων των γατών σε μια μολυσμένη ομάδα, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος επαναμόλυνσης. Το φάρμακο εκλογής είναι οι τετρακυκλίνες και ειδικότερα η δοξυκικλίνη.

 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Είναι πολύ δύσκολο να γίνει διαχωρισμός της νόσου από τη Λοιμ. Ρινοτραχειίτιδα και την Καλυκοϊωση της γάτας.

 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Η Χλαμυδίαση της Γάτας δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο.